นโยบายความเป็นส่วนตัว

การใช้บริการของเราอาจเกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่าน (ตามที่กาหนดไว้ในหัวข้อ “ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมและเราเก็บรวบรวมอย่างไร” ด้านล่างนี้) บนบริการของเรา (รวมถึงเว็บไซต์และโมบายแอพพลิเคชั่นของเรา) ทั้งนี้ เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นที่ท่านจะต้องเข้าใจว่าเรื่องเหล่านี้ดำเนินการอย่างไรและท่านจะสามารถควบคุมได้อย่างไร ดังนั้น ขอให้ท่านกรุณาอ่านนโยบายในความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ด้วยความระมัดระวัง

บริษัท เอเมด อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พุทธศักราช 2554 โดยชื่อของ AMED เกิดจากคาว่า Artistic (ศาสตร์และศิลป์ของงาน), Magnificent (ความงามที่พิเศษกว่าทั่วไป), Enchant (เสน่ห์มนต์ตราที่ทำให้เคลิบเคลิ้มหลงใหล) และ Dependable (ความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้) โดยการนำพยัญชนะตัวแรกของแต่ละคำมาเป็นชื่อ เพื่อต้องการสื่อให้เห็นว่า AMED คือคลินิกที่นำศาสตร์และศิลป์ของความงามมาใช้ในการสรรค์สร้างเสน่ห์และความงามให้แก่ลูกค้า โดยเราให้ความสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของลูกค้าเป็นหลัก โดยปัจจุบันมี 3 สาขา ในประเทศไทยได้แก่ สาขาพระราม 9 (บริการศัลยกรรม), สาขาทองหล่อ และสาขาเซ็นทรัลพลาซ่าเวสต์เกต

บริษัท เอเมด อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด เคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ และกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อแสดงให้คุณเห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราตระหนักดีว่าคุณต้องการทราบว่าเราดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไรบ้าง ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่ออธิบายให้คุณทราบวิธีการที่เราใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระบบนิเวศของข้อมูลของกลุ่มบริษัท นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้บังคับกับแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) เว็บไซต์ เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ตลอดจนช่องทางการสื่อสารออนไลน์ และช่องทางอื่นใดที่เราใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณ เราขอขอบพระคุณที่คุณให้ความไว้วางใจ และเราจะดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของคุณซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างดี โดยคุณจะได้รับประสบการณ์การใช้งานแอพพลิเคชั่นและการบริการลูกค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานแต่ละรายได้ดีที่สุด เพื่อประโยชน์ในการพิจารณานโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ คำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง “ข้อมูลใดๆ ที่อาจใช้เพื่อระบุตัวตนของบุคคลธรรมดาได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม”

1. ข้อมูลที่เราจัดเก็บ

ในการให้บริการและการพัฒนาการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงกับความสนใจและความต้องการของลูกค้า (เช่น ข้อเสนอพิเศษ สิทธิประโยชน์ ตลอดจนคูปองส่วนลดที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่คุณ) เราอาจต้องรวบรวมหรือขอรับข้อมูลประเภทต่าง ๆ จากคุณ หรือจัดเก็บข้อมูลด้วยวิธีการอื่นใดตามที่จะสามารถดำเนินการได้ตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ขอรับข้อมูลจากคุณโดยตรง หรืออาจเป็นการจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ของคุณ ตลอดจนแหล่งข้อมูลสาธารณะ หรือแหล่งข้อมูลที่คุณอนุญาตให้เราสามารถจัดเก็บข้อมูล รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลผ่านบริษัทต่างๆ ที่อยู่ในกลุ่มบริษัท หรือพันธมิตรทางธุรกิจ (เช่น สถาบันการเงิน บริษัทประกันภัย และบริษัทหลักทรัพย์) ซัพพลายเออร์ คู่สัญญา หรือบริษัทอื่นใด

ข้อมูลที่จะมีการจัดเก็บนั้นจะเป็นข้อมูลประเภทใดบ้างขึ้นอยู่กับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเรา ตลอดจนการบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการให้เราให้บริการ อย่างไรก็ตาม ต่อไปนี้เป็นข้อมูลประเภทต่าง ๆ (ซึ่งเป็นการแบ่งประเภทอย่างกว้าง) ทั้ง 12 ประเภทที่เราจัดเก็บ

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น คำนำหน้า ชื่อและนามสกุล เพศ อายุ อาชีพ ชื่อบริษัท สัญชาติ ประเทศที่เป็นที่พำนักอาศัย วันเดือนปีเกิด รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลหน้าบัตรประจำตัวที่ภาครัฐออกให้ (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน เลเซอร์ไอดีซึ่งอยู่ด้านหลังบัตรประจำตัวประชาชน หรือสิ่งบ่งชี้ตัวตนอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน) รูปถ่าย และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดที่คุณให้ไว้

1.2 ข้อมูลในการติดต่อ เช่น ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ที่เป็นที่พักอาศัย ที่อยู่ของสถานที่ทำงาน ที่อยู่ตามที่ปรากฏบนหน้าบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ในการเรียกเก็บเงิน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลในการติดต่ออื่นใดที่คุณให้ไว้

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกภาพ เช่น รายละเอียดบัญชี หมายเลขบัตรสมาชิก คะแนนสะสม หมายเลขประจำตัวสมาชิก ประเภทสมาชิก ประเภทลูกค้า วันและเดือนที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก/ ลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิก ระยะเวลาของสมาชิกภาพ ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีธนาคารและการชำระเงิน การใช้การบริการและผลิตภัณฑ์ (เช่น การใช้ประโยชน์จากสมาชิกภาพ) และข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับสมาชิก

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม เช่น ข้อมูลการชำระเงินที่คุณเป็นผู้รับชำระ หรือเป็นผู้ชำระ วันที่ในการชำระเงิน และ/หรือเวลาในการชำระเงิน จำนวนเงินที่ชำระ ข้อมูลเกี่ยวกับการคืนเงิน ยอดเงินที่มีการคืน คะแนน วันที่ในการซื้อ หมายเลขการซื้อ/ คำสั่งซื้อ การยอมรับใบเสร็จรับเงิน การทำธุรกรรม ประวัติการทำธุรกรรม ที่ตั้ง สถานะการทำธุรกรรม การทำธุรกรรมการขายในอดีต สถานะ พฤติกรรมการซื้อสินค้า และข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่คุณได้ซื้อ

1.5 ข้อมูลทางเทคนิค เช่น ที่อยู่ Internet Protocol (IP Address) คุกกี้ ที่อยู่ Media Access Control (MAC) และ Web Beacon ข้อมูล Log หมายเลขประจำตัวเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ (เช่น IMEI, ESN, MEID และ SN ) รุ่นและประเภทอุปกรณ์ที่ใช้ รูปแบบของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ที่ใช้ เวลาการเปิดใช้งานอุปกรณ์ เครือข่าย ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ Single Sign-On (SSO) Login Log เวลาและสถานที่ในการเข้าสู่ระบบ จีพีเอส ละติจูด ลองจิจูด และเวลาที่ใช้ในหน้าเว็บแต่ละหน้า ข้อมูลการล็อกอิน แอพพลิเคชั่นที่ดาวน์โหลดบนอุปกรณ์สื่อสาร ประวัติการค้นหาข้อมูล รายละเอียดการเบราส์ ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราเซอร์ การตั้งค่าและสถานที่เกี่ยวกับเขตเวลา ประเภทปลั๊กอินและเวอร์ชั่นของเบราเซอร์ ระบบปฏิบัติการ และแพลตฟอร์มที่ใช้ ตลอดจนเทคโนโลยีอื่นใดที่คุณใช้บนอุปกรณ์การสื่อสารของคุณเพื่อเข้าสู่แพลตฟอร์ม รวมทั้งข้อมูลทางเทคนิคอื่นใดอันเกิดจากการใช้แพลตฟอร์มและระบบ

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งาน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้า และการส่งข้อมูลผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์และการบริการของเรา

1.7 ข้อมูลโปรไฟล์ เช่น ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ข้อมูลโปร์ไฟล์และรูปภาพโปรไฟล์ การซื้อสินค้า ประวัติการสั่งซื้อสินค้า คำสั่งซื้อในอดีต ประวัติการซื้อสินค้า สินค้าที่ซื้อ จานวนสินค้า คำสั่งหรือผลิตภัณฑ์ที่คุณส่งคืน คำสั่งผ่านเว็บไซต์ หมายเลขคำสั่ง บันทึกทางการเงิน PIN ความสนใจและความชื่นชอบของคุณ ความคิดเห็นและคำตอบในกระบวนการสอบถามความคิดเห็น การเข้าร่วมในสื่อสังคมออนไลน์ ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการต่างๆ โปรแกรมการเป็นลูกค้าอย่างต่อเนื่อง (Loyalty Program) การใช้รหัสส่วนลดของคุณ และการใช้รายการส่งเสริมการขาย รายละเอียดคำสั่งซื้อของลูกค้า การให้บริการลูกค้า และข้อมูลโปรไฟล์อื่นใด

1.8 ข้อมูลการใช้งาน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการที่คุณเบราส์ หรือใช้เว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเรา ตลอดจน ข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และการบริการ บันทึกรายการสินค้าที่ต้องการ บันทึกข้อมูลแจ้งเตือนการให้ส่วนลดแบบ Flash Sale ตลอดจนบันทึก Follow-Shop และ timestamp ของการคลิกครั้งสุดท้าย และบันทึกข้อมูล Q&A รวมทั้งข้อมูลการใช้งานอื่นใด

1.9 ข้อมูลการตลาดและการสื่อสาร เช่น ความชื่นชอบของคุณในการขอรับข้อมูลด้านการตลาดจากเรา บริษัทต่างๆ ใน พันธมิตรทางธุรกิจ หรือบริษัทอื่นใด ข้อมูลเกี่ยวกับความชื่นชอบของคุณในการติดต่อสื่อสาร และข้อมูลเกี่ยวกับการตลาดและการติดต่อสื่อสารอื่นใด

1.10 ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ภาพถ่าย ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา และข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) ลายพิมพ์นิ้วมือ ข้อมูลจากการจดจำใบหน้า ข้อมูลจากการจดจำม่านตา ข้อมูลสุขภาพร่างกายและจิตใจ หรือสภาพร่างกายและจิตใจ ประวัติการรักษาทางการแพทย์ และประวัติอาชญากรรม และ/หรือ

1.11 ข้อมูลจำเพาะอื่น ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ข้อมูลใดๆ ที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์/หรือการบริการ เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์และบริการของเราเปิดโอกาสให้คุณสามารถติดต่อและสื่อสารกับบุคคลอื่นได้โดยการแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบุคคลอื่น และในขณะที่คุณติดต่อและสื่อสารกับบุคคลเหล่านั้น คุณและเพื่อนของคุณอาจมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน เช่น ข้อมูลชื่อ รูปภาพ และ/หรือ หมายเลขโทรศัพท์ เมื่อคุณให้ความยินยอมหรืออนุญาต เราสามารถเข้าถึงและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับคุณ ข้อมูลของบุคคลที่สามนั้น รวมถึง ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ รายได้ของสมาชิกในครอบครัว ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลสำหรับติดต่อของ ครอบครัว เพื่อน ผู้รับประโยชน์ บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน บุคคลตามคำแนะนำ หรือบุคคลอ้างอิงที่เข้าถึงได้จากโทรศัพท์มือถือของคุณ เพื่อให้เราสามารถติดต่อบุคคลดังกล่าวได้ในกรณีฉุกเฉิน หรือเพื่อดาเนินการเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นของคุณให้แล้วเสร็จ หรือเพื่อทำธุรกรรมและอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมต่าง ๆ กับเรา หรือเพื่อยกระดับการรับบริการและใช้ผลิตภัณฑ์จากเรา กลุ่มบริษัท เอเมด อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ขอความกรุณาให้คุณแจ้งให้บุคคลภายนอกดังกล่าวรับทราบข้อมูลนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และ/หรือให้ความยินยอมสำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ด้วย

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเฉพาะเมื่อได้รับความยินยอมโดยแจ้งชัดจากคุณ หรือตามที่สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมายเท่านั้น

เราจะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และบุคคลไร้ความสามารถโดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ของบุคคลนั้น เว้นแต่จะมีเหตุผลทางกฎหมายให้เราสามารถจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวได้ ในกรณีที่เราต้องขอความยินยอมตามกฎหมาย เรามิได้มีเจตนาที่จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี โดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองของลูกค้าเหล่านั้น นอกจากนี้ เรามิได้มีเจตนาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลไร้ความสามารถโดยมิได้รับความยินยอมจากผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ในกรณีที่เราทราบว่าเราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี และเป็นการจัดเก็บข้อมูลโดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง หรือมิได้รับความยินยอมจากผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ในกรณีของบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลไร้ความสามารถโดยมิได้เจตนา เราจะลบข้อมูลดังกล่าวนั้นทันที อย่างไรก็ตาม เราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวได้หากว่าเราสามารถอ้างเหตุอื่นตามกฎหมายนอกจากการได้รับความยินยอมได้

2. วัตถุประสงค์การจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ในการให้บริการแก่คุณเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้งาน Amed Privilege Application เราจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้และเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม เราจะแจ้งถึงวัตถุประสงค์การจัดเก็บ การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้คุณรับทราบอยู่เสมอ โดยเรามีวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนี้

2.1 เพื่อตรวจสอบและพิสูจน์ตัวตน เราจัดเก็บ ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของคุณ (เช่น ภาพถ่ายเซลฟี ข้อมูลอัตลักษณ์ และข้อมูลอื่นใด ตลอดจนภาพถ่ายตามที่ปรากฏในเอกสารแสดงตัวตน) เพื่อการลงทะเบียน การพิสูจน์ตัวตน และการตรวจสอบตัวตน นอกจากนี้ เพื่อให้คุณสามารถใช้บริการ Amed Privilege Application อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้ข้อมูลแสดงตัวตนของคุณได้รับการอัพเดต และเชื่อมโยงกันตลอดเวลาที่มีการใช้บริการ เราจึงอาจจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทต่างๆ ในกลุ่มบริษัท เอเมด อินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ป จำกัด ด้วยเพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวด้วย

2.2 เพื่อนาเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อให้เราสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาในการเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการตามที่คุณสมัครใช้บริการตามข้อตกลงและเงื่อนไข ซึ่งรวมถึงการทำธุรกรรม/ ดำเนินการต่าง ๆ ทั้งใน Amed Privilege Application และโดยผ่านเว็บไซต์ www.amedclinic.com

2.3 โปรแกรมการเป็นลูกค้าอย่างต่อเนื่อง (Loyalty Program) โปรแกรมการให้รางวัล การจับรางวัล การแข่งขัน และการจัดงานต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถเข้าร่วมในโครงการเกี่ยวกับ Loyalty Program การให้รางวัล การจับฉลาก การแข่งขัน และแคมเปญอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

2.4 การติดต่อสื่อสาร เพื่อให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกับคุณในเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การบริการ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ โดยจะเป็นการติดต่อสื่อสารผ่าน Amed Privilege Application เป็นหลัก เช่น การแจ้งเตือน in-app push notifications และ banners ต่าง ๆ นอกจากนี้ เรายังอาจติดต่อคุณเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์พิเศษ ข้อเสนอ ข้อมูลอัพเดต การลดราคาเพื่อส่งเสริมการขาย ข้อมูลข้อเสนอพิเศษ การส่งเสริมการขาย การโฆษณา การแจ้งเตือน ข่าวสาร และข้อมูลอื่นใดที่เราเชื่อว่ามีความเหมาะสมหรือจะเป็นประโยชน์ต่อคุณ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถวางใจได้ว่าบริษัทใน

เครือกลุ่มบริษัท เอเมด อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด หรือพันธมิตรทางธุรกิจของเราจะไม่ติดต่อคุณ หากคุณมิได้อนุญาตอย่างชัดแจ้งให้บุคคลดังกล่าวติดต่อคุณโดยตรง

2.5 การให้บริการลูกค้า เราจะติดต่อคุณตามที่คุณร้องขอ หรือติดต่อคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่คุณได้รับจากเราหรือจากพันธมิตรทางธุรกิจของเรา นอกจากนี้ เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับข้อซักถามในเรื่องการบริการ การร้องขอ การขอรับข้อเสนอแนะ การร้องเรียน การเรียกร้อง หรือข้อพิพาทต่าง ๆ อีกทั้งเพื่อให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค และแก้ไขปัญหาทางเทคนิคต่าง ๆ ตลอดจนเพื่อประมวลผลและอัพเดตข้อมูลของคุณ และเพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณในการใช้งานผลิตภัณฑ์และการบริการต่าง ๆ

2.6 การให้บริการแก่ลูกค้าตามความต้องการเฉพาะของแต่ละบุคคล การจัดทำโปรไฟล์ และการวิเคราะห์ข้อมูล เราจะวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการเพื่อเสนอแนะผลิตภัณฑ์และการบริการที่คุณอาจจะสนใจ กับทั้งเพื่อให้ทราบว่าคุณมีความชื่นชอบ และมีความต้องการเฉพาะบุคคลในการรับผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างใดบ้าง นอกจากนี้ เรายังต้องศึกษาเกี่ยวกับการที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์และการบริการต่าง ๆ วิเคราะห์ข้อมูล จัดระเบียบข้อมูล จัดทำโปรไฟล์ให้กับข้อมูล การทำวิจัยและประเมินด้วยเทคนิค Propensity Scoring การศึกษาข้อมูลในเชิงลึก และการนำข้อมูลไปจัดทำเป็นภาพ (Visualization) การทำการวิจัยตลาด การสำรวจ การประเมิน การศึกษาพฤติกรรม การจัดทำสถิติและการแบ่งส่วน (Segmentation) การศึกษาแนวโน้มและรูปแบบการบริโภคสินค้า นอกจากนี้ เรายังจะจัดทำข้อมูลโปรไฟล์โดยนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปประมวลผล ยกตัวอย่างเช่น เราจะพิจารณาประเภทผลิตภัณฑ์และการบริการที่คุณใช้ วิธีการที่คุณต้องการให้เราติดต่อคุณ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความรู้จักคุณให้ดีขึ้น และเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของเรา กับทั้งเพื่อให้เราสามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาข้อมูลต่างๆ ให้สอดคล้องกับความชื่นชอบของคุณให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อให้เราสามารถหาวิธีการที่จะทำแคมเปญส่งเสริมการขายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถหาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีอยู่ในปัจจุบันของเรา รวมทั้งพัฒนาข้อมูลในเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ การบริการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลของเรายังอาจรวมถึงการคำนวณและการจัดทำแบบจำลองทางข้อมูล การบริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลถือเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากจะช่วยให้เราสามารถเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการให้แก่คุณได้ดียิ่งขึ้น และตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยีที่เราใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล จะทำให้เราสามารถดำเนินกระบวนการต่าง ๆ ได้เร็วยิ่งขึ้น และช่วยลดจำนวนเอกสารที่คุณจะต้องนำส่งให้แก่เราสำหรับการใช้บริการทางการเงินบางรายการ

2.7 ปรับปรุงประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจ และคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการ เราต้องเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อประโยชน์ในการประเมิน พัฒนา บริหารจัดการ ปรับปรุง ศึกษาวิจัยและพัฒนาการบริการ ผลิตภัณฑ์ ระบบ และการประกอบธุรกิจสาหรับคุณและลูกค้าทุกรายของเรา และพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงเพื่อจัดทารายงานแบบรวม และรายงานที่ไม่เปิดเผยรายชื่อ และการตรวจวัดประสิทธิภาพในการทางานของผลิตภัณฑ์ในเชิงกายภาพ คุณสมบัติด้านดิจิทัล และแคมเปญการตลาดต่าง ๆ ตลอดจนการพัฒนาโมเดลทางธุรกิจ แบบจาลองสาหรับการพิจารณาสินเชื่อของเรา แบบจาลองด้านการประกันภัยและการจัดเก็บหนี้สิน

2.8 สนับสนุนการทำงานของเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ และแพลตฟอร์มต่างๆ เราต้องเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจัดการ ดำเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบ และบริหารจัดการเว็บไซต์ รวมทั้งแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งาน และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย อีกทั้งเพื่อให้คุณใช้งานเว็บไซต์และแพลตฟอร์มเหล่านั้นได้สะดวกสบาย ตลอดจนเพื่อปรับปรุงเลย์เอาท์ และเนื้อหาของเว็บไซต์ และแพลตฟอร์ม

2.9 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เราต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านธุรกิจ ได้แก่ การดำเนินงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การดำเนินงานเกี่ยวกับระบบการติดต่อสื่อสาร การดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการธุรกิจภายในองค์กรเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกาหนดด้านการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจ นโยบาย และขั้นตอนต่างๆ ภายในองค์กร

2.10 การปฏิบัติตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด และการกำกับดูแลกิจการ เรามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด กระบวนการพิจารณาตามกฎหมายต่างๆ รวมทั้งคำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐบาล โดยในกรณีนี้อาจหมายความรวมถึงคำสั่งจากหน่วยงานภาครัฐที่อยู่นอกประเทศไทย และ/หรือหน้าที่ในการให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในกรณีที่เรามีเหตุผลอันสมควรให้เชื่อว่าเรามีหน้าที่ตามกฎหมายให้ต้องปฏิบัติตาม และเราจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเนื่องจากต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย รวมทั้งกระบวนพิจารณาตามกฎหมาย หรือคำสั่งของรัฐบาลดังกล่าว นอกจากนี้ ยังรวมถึงกรณีที่เราต้องเปิดเผยใบเรียกเก็บภาษี หรือแบบแสดงรายการภาษีเต็มรูปแบบ บันทึก และติดตามตรวจสอบการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ เปิดเผยข้อมูลให้แก่หน่วยงานด้านภาษีอากร หน่วยงานกำกับดูแลการให้บริการทางการเงิน และหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานภาครัฐอื่นใด รวมทั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนหรือป้องกันอาชญากรรม

2.11 การให้ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ เรามีความจำเป็นต้องคุ้มครองความปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจ อีกทั้งเราอาจต้องใช้สิทธิ์หรือคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของกลุ่มบริษัทในกรณีที่มีความจำเป็นหรือในกรณีที่เรามีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายที่จะดำเนินการเช่นว่านั้น เช่น เพื่อตรวจหา ป้องกัน หรือรับมือกับข้อเรียกร้องในกรณีที่มีการฉ้อโกง ข้อเรียกร้องว่ามีการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือการฝ่าฝืนกฎหมาย การบริหารจัดการและป้องกันมิให้สินทรัพย์และทรัพย์สินของเราต้องเสียหาย หรือเพื่อให้มีการปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่กลุ่มบริษัทกำหนด รวมตลอดจนการติดตามตรวจสอบเหตุการณ์ต่างๆ การป้องกันและการรายงานว่ามีการกระทำความผิดในทางอาญา และเพื่อรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงให้แก่การประกอบธุรกิจของเรา

2.12 การตรวจจับการทุจริต เรามีความจำเป็นต้องตรวจสอบตัวตนของคุณ และตรวจสอบข้อมูลอื่น ๆของคุณตามที่กฎหมายและกฎระเบียบอื่นใดกำหนด (เช่น เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันการฉ้อฉล) ทั้งนี้ รวมถึงการตรวจสอบบัญชีรายชื่อบุคคลต้องห้าม การตรวจสอบและการบันทึกภายใน การบริหารจัดการสินทรัพย์ ระบบ การควบคุมระบบและการควบคุมทางธุรกิจอื่นใด

2.13 การทำรายการขององค์กร ในกรณีที่มีการขาย การโอน การควบรวม การปรับโครงสร้างองค์กร หรือเหตุการณ์อื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เราอาจมีความจำเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลภายนอกรายใดรายหนึ่งหรือหลายรายซึ่งการโอนดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการทำรายการขององค์กร และ/หรือ

2.14 ความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยง การตรวจสอบประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และการประเมินความเสี่ยง

3. เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลใดบ้าง

ทุกครั้งก่อนที่เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลภายนอกทราบ เราจะดำเนินการให้แน่ใจว่าบุคคลภายนอกเช่นว่าปฏิบัติตามมาตรฐานในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเช่นเดียวกับที่เราต้องปฏิบัติ อีกทั้ง บุคคลภายนอกดังกล่าวยังต้องมีระบบที่ปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งให้คุณทราบข้างต้น

3.1 บริษัท เอเมด อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

เนื่องจากบริษัทฯอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลดังกล่าว หรืออนุญาตให้บริษัทอื่นเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ทั้งนี้ เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ ตามที่กำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ยกตัวอย่างเช่น เราอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บริษัทในเครือดังกล่าวเพื่อใช้เกี่ยวกับการรายงานภายในองค์กร หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ อย่างไรก็ตาม หากเราต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บริษัทในเครือของเราเพื่อใช้ทำการตลาด เราจะขอรับความยินยอมจากคุณก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูล

3.2 ผู้ให้บริการของเรา

เราอาจใช้บริการของบริษัทอื่น ตัวแทน หรือผู้รับจ้างต่าง ๆ ในการให้บริการในนามของเรา หรือเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือให้บริการแก่คุณ เราจึงอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้ให้บริการดังกล่าว หรือ ซัพพลายเออร์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ทั้งนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) ผู้ให้บริการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ อินเทอร์เน็ต โครงสร้างพื้นฐานทางด้านงานเทคนิค ซอฟท์แวร์ ผู้พัฒนาเว็บไซต์ และผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) หน่วยงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัย (3) ผู้ให้บริการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล (4) ผู้สอบบัญชี (5) หน่วยงานด้านการตลาด การจัดทำสื่อโฆษณา สื่อสังคมออนไลน์ และการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ (6) ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) (7) หน่วยงานตัวแทนการขาย (8) ผู้ให้บริการด้านการโทรคมนาคมและการสื่อสาร (9) การชำระเงิน และระบบการชำระเงิน ตัวแทนและผู้ให้บริการด้านการตรวจสอบตัวตน และการบริการ dip chip (10) ผู้ให้บริการด้านงานธุรการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (Outsource) (11) ผู้ให้บริการเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลและบริการ Cloud และ/หรือ (12) ผู้ให้บริการตรวจสอบและการตรวจข้อมูล เช่น Netbay และกรมการปกครอง

เรามีความมุ่งหมายที่จะให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้บริการ Amed Privilege Application ดูว่าเราใช้เป็น Application หรือ Website ด้วยเหตุนี้ เราจึงจะคัดเลือกบุคคลผู้ให้บริการอย่างระมัดระวังโดยจะพิจารณาจากประสบการณ์และความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ ดังนั้น บุคคลผู้ให้บริการของเราจะมีทั้งผู้ให้บริการภายในประเทศและภายนอกประเทศ ในการให้บริการต่างๆ แก่คุณ ผู้ให้บริการเหล่านี้อาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ อย่างไรก็ตาม เราจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลภายนอกผู้ให้บริการเหล่านี้เพียงเท่าที่จาเป็นเพื่อใช้ในการให้บริการเท่านั้น

3.3 พันธมิตรทางธุรกิจของเรา

ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่หลากหลายให้แก่คุณนั้น เราอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจในวงการธุรกิจต่าง ๆ ที่เราได้เลือกสรรมาแล้วเป็นอย่างดีเพื่อให้บริการแก่คุณ เช่น การธนาคาร การเงิน การให้สินเชื่อ การให้เงินกู้ การบริหารจัดการสินทรัพย์ การลงทุน การประกันภัย บัตรเครดิต การโทรคมนาคมและการสื่อสาร การตลาด การค้าปลีก การทำธุรกิจอีคอมเมอร์ซ ธุรกิจเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อไลฟ์สไตล์ สปา และศูนย์ออกกาลังกาย โปรแกรมการให้รางวัลและโปรแกรมการเป็นลูกค้าอย่างต่อเนื่อง (Loyalty Program) การวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งผู้ขายหรือผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่อาจร่วมกับเราในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ หรือที่อาจเสนอผลิตภัณฑ์หรือการบริการให้แก่คุณ อย่างไรก็ตาม เราขอให้คุณวางใจว่าคุณจะได้รับข้อเสนอ สิทธิพิเศษ และข้อมูลอัพเดตโดยตรงจากพันธมิตรทางธุรกิจของเราเฉพาะเมื่อคุณได้ให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งแล้วว่าคุณอนุญาตให้พันธมิตรทางธุรกิจดังกล่าวนั้นสามารถติดต่อคุณได้

3.4 การเปิดเผยให้บุคคลภายนอกตามข้อกำหนดของกฎหมาย

ในบางกรณี เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมายหรือหน้าที่ในด้านการกำกับดูแล ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลให้แก่หน่วยงานที่ทำหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานรัฐบาล หรือบุคคลภายนอกอื่นใดที่เราเชื่อว่ามีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมาย หรือหน้าที่เกี่ยวกับการกำกับดูแล หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิของเรา ตลอดจนสิทธิของบุคคลภายนอก หรือเพื่อรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคลให้แก่บุคคลใด หรือเพื่อตรวจหา ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการฉ้อฉล การรักษาความมั่นคงและความปลอดภัย

3.5 ที่ปรึกษาวิชาชีพ

ที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ นั้นรวมถึงทนายความ ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคและผู้ตรวจสอบบัญชีที่ช่วยในการประกอบธุรกิจ การดำเนินคดี หรือจัดการเกี่ยวกับข้อเรียกร้องทางกฎหมาย

3.6 การโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่

เมื่อมีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวม การโอนธุรกิจทั้งหมดหรือแค่บางส่วน การขาย การซื้อ การเข้าร่วมในกิจการร่วมค้า การโอนสิทธิ การโอน หรือการจำหน่ายไปด้วยประการใดซึ่งส่วนหนึ่งส่วนใดในธุรกิจ สินทรัพย์ หรือหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือการทำรายการอย่างใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เราจะกำหนดให้บุคคลภายนอกในฐานะผู้รับโอนสิทธิของบริษัทที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ด้วยเพื่อเคารพสิทธิของคุณในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณระหว่างประเทศ

เพื่อให้การดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเดียวกับมาตรฐานที่กฎหมายไทยกำหนด เราจะไม่เปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลภายนอก หรือโอนไปยังปลายทางรับข้อมูลที่มิได้มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเดียวกับที่กฎหมายไทยกำหนด เว้นแต่การเปิดเผยเช่นว่านั้นสามารถดำเนินการได้ตามกฎหมาย ยกตัวอย่างเช่น เราอาจใช้บริการ Cloud ของบุคคลภายนอกเพื่อให้บริการและ

เพื่อให้การให้บริการของเรามีความต่อเนื่อง ดังนั้น จึงอาจมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยัง Cloud เซิฟเวอร์ที่อยู่นอกประเทศไทย นอกจากนี้ เรายังจำเป็นที่จะต้องอนุญาตให้ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเราที่มีการประกอบกิจการอยู่นอกประเทศ นั้นสามารถเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเราได้ รวมทั้งเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลบางรายการของคุณด้วย เราจะดำเนินมาตรการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นมีความปลอดภัย และเพื่อให้บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องมีมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม หรือดำเนินการอย่างอื่นตามที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ ทั้งนี้ หากกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดให้ต้องขอความยินยอมจากคุณเพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เราจะขอความยินยอมจากคุณตามที่กฎหมายกำหนด

5. ระยะเวลาที่เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบเท่าที่มีความจำเป็นตามสมควรเพื่อให้เราสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นว่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่เราได้ขอข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา หรือเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือหน้าที่ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลดังกล่าว แล้วแต่ว่าระยะเวลาใดจะนานกว่า

6. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

บริษัท เอเมด อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จากัด ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนั้น บริษัท เอเมดฯ จึงจะพยายามรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลของคุณโดยใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้มีความเหมาะสม และเป็นไปตามหน้าที่ในการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีผู้ลักลอบเข้าถึงข้อมูลโดยมิได้รับอนุญาตหรือโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนป้องกันมิให้มีการทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ทั้งนี้ บริษัท เอเมดฯ จะตรวจสอบให้การจัดเก็บ การเก็บรักษา และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตลอดจนมาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพนั้นเป็นไปตามนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติต่างๆ ของกลุ่มบริษัท

7. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว การเปลี่ยนแปลงจะมีผลใช้บังคับเมื่อเรานานโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้วนั้นไปเผยแพร่บนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของเรา เราจะแจ้งให้คุณทราบเพิ่มเติมเมื่อมีการอัพเดตข้อมูลที่สาคัญ และเมื่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวส่งผลให้สิทธิในข้อมูลที่มีความอ่อนไหวของคุณตามนโยบายฉบับนี้ลดลง เราจะขอความยินยอมจากคุณก่อนเว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

8. คุกกี้ และวิธีการใช้คุกกี้

หากคุณเข้าเว็บไซต์ของเรา เราจะใช้คุกกี้เก็บข้อมูลบางประการจากคุณโดยอัตโนมัติ

คุกกี้เป็นข้อมูลขนาดเล็ก หรือเป็นข้อความที่ส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณเข้าเว็บไซต์ และจะมีการใช้คุกกี้นั้นเพื่อเก็บรักษา หรือติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ อีกทั้งนำไปใช้เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มการใช้งาน การบริหารจัดการเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา ตลอดจนติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ใช้งานภายในเว็บไซต์ หรือเพื่อจดจาการตั้งค่าต่างๆ ของผู้ใช้ คุกกี้บางรายการนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากหากเว็บไซต์ไม่สามารถใช้คุกกี้ดังกล่าวได้แล้ว เว็บไซต์นั้นจะไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ คุกกี้บางประเภทยังช่วยให้คุณเบราส์เว็บไซต์ของเราได้ดียิ่งขึ้น แสดงผลข้อมูลที่ตรงกับความชื่นชอบของคุณ และช่วยให้คุณสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ได้สะดวกขึ้น คุกกี้เหล่านี้จะจดจำชื่อผู้ใช้ รวมทั้งภาษาที่คุณใช้ โดยเป็นการจดจำข้อมูลที่มีความปลอดภัย

คุกกี้บนอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าว่าจะยอมรับหรือไม่ยอมรับคุกกี้ หากคุณไม่ยอมรับคุกกี้ ลบคุกกี้ออก หรือบล็อคคุกกี้ คุณอาจพบปัญหาในการใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยไม่มีคุกกี้ได้ อีกทั้งอาจมีข้อจำกัดในการใช้งานเนื้อหาหรือพื้นที่เว็บไซต์บางรายการหรือทั้งหมดได้

นอกจากนี้ บุคคลภายนอกบางรายยังอาจออกคุกกี้โดยผ่านเว็บไซต์ของเราเพื่อโฆษณาสินค้าหรือการบริการที่อาจตรงกับความสนใจของคุณ โดยพิจารณาจากการเบราส์เว็บไซต์ของคุณ บุคคลภายนอกเหล่านี้ยังอาจเก็บข้อมูลประวัติการเบราส์เว็บไซต์ หรือข้อมูลอื่นใดของคุณเพื่อวิเคราะห์วิธีการที่คุณเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา ตลอดจนหน้าเพจต่างๆ ที่คุณเข้าชมเมื่อคุณออกจากเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลที่จัดเก็บรวบรวมด้วยวิธีการอัตโนมัติเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่คุณได้เคยให้เราแล้วบนเว็บไซต์ของเรา

9. ข้อมูลของคุณ คุณมีสิทธิเลือก

แม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณ เราเข้าใจเป็นอย่างดีว่าในบางกรณีคุณอาจรู้สึกไม่สบายใจ และต้องการที่จะควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทั้งหมด ในกรณีเช่นว่านี้ เราเคารพการตัดสินใจของคุณ โดยคุณมีสิทธิต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อยกเว้นของกฎหมายดังกล่าว

9.1 การเข้าถึง คุณมีสิทธิเข้าถึงหรือร้องขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรวบรวม ใช้งาน หรือเปิดเผย เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณ เราอาจกำหนดให้คุณต้องพิสูจน์ตัวตนของคุณก่อนที่เราจะให้ข้อมูลตามที่คุณร้องขอ

9.2 การแก้ไขให้ถูกต้อง คุณมีสิทธิที่จะร้องขอให้มีการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยในกรณีที่พบว่าข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบัน

9.3 การขอข้อมูลที่จัดเก็บในสื่อซึ่งสามารถพกพาได้ คุณมีสิทธิที่จะขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรักษาไว้ โดยให้จัดเก็บในฟอร์แมตที่กาหนดขึ้น หรือฟอร์แมตอิเล็กทรอนิกส์ และจัดส่ง หรือโอนถ่ายข้อมูลดังกล่าวไปยังเครื่องควบคุมข้อมูลอย่างอื่น โดยต้องเป็นกรณีที่ (ก) ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ไว้แก่เรา และ (ข) เราเป็นผู้เก็บรวบรวม ใช้งาน หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามที่ได้รับความยินยอมจากคุณ หรือเพื่อเข้าทำสัญญากับคุณ

9.4 การคัดค้าน คุณมีสิทธิคัดค้านเมื่อมีการจัดเก็บข้อมูล ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางรายการของคุณ เช่น คัดค้านการทำการตลาดแบบตรง

9.5 การวางข้อจากัด คุณมีสิทธิจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ในบางกรณี

9.6 การถอนความยินยอม เมื่อคุณได้ให้ความยินยอมให้เราจัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใดแล้ว คุณมีสิทธิถอนความยินยอมในกรณีดังกล่าวได้ทุกเมื่อ

9.7 การลบ สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยนั้น คุณมีสิทธิขอให้เราลบ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนได้อีกต่อไป อย่างไรก็ตาม เราอาจไม่ดำเนินการเช่นว่านี้หากเราจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังกล่าวไว้เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด หรือเพื่อใช้ในการก่อตั้งข้อเรียกร้อง ใช้สิทธิ หรือยกข้อต่อสู้เมื่อมีข้อเรียกร้องทางกฎหมาย

9.8 การยื่นข้อร้องเรียน คุณมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานที่มีอำนาจในกรณีที่คุณเชื่อว่าการที่เราจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับในเรื่องการคุ้มครองข้อมูล

นอกจากที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น คุณยังมีสิทธิเลือกว่าจะรับข่าวสาร ข้อมูลอัพเดต ข้อเสนอต่างๆ จากบริษัท

10. นโยบายในการคืนเงิน และคืนสินค้า

บริษัท เอเมด อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ไม่มีนโยบายในการคืนเงินให้กับลูกค้า แต่จะสามารถปรับเปลี่ยนไปใช้บริการอื่นของทางบริษัทได้ ภายใต้จำนวนเงินตามที่ลูกค้าชำระบริการในราคาปกติ

11. ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อ

หากคุณประสงค์ที่จะติดต่อเราเพื่อใช้สิทธิต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือหากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ คุณสามารถติดต่อเรา หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ที่ อีเมล์ crm@amedgroup.co.th ฝ่ายดูแลข้อมูลส่วนบุคคล โทร +666 669 5304 โทรสาร +662 014 7512 หรือผ่านทางไปรษณีย์มาที่ บริษัท เอเมด อินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ป จากัด ห้อง 801 ชั้นที่ 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 (ส่งถึง ฝ่ายดูแลข้อมูลส่วนบุคคล)

เรารับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราจัดเก็บหรือที่อยู่ในความควบคุมของเราอยู่เสมอ เราขอให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โดยเราจะบังคับใช้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหน้าที่การเก็บรักษาข้อมูลความลับ เพื่อให้พนักงานและผู้ให้บริการของเราซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต้องปฏิบัติตามอย่างเข้มงวด นอกจากนี้ เรายังจัดให้มีระบบเพื่อตรวจสอบการเข้าถึง การจัดเก็บ และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด เราจะอัพเดตระบบต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างน่าเชื่อถือและมีความถูกต้อง ตลอดจนเพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล หรือมีผู้ลักลอบเข้าถึงหรือใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ